Sansoft Computers

Wij zijn bereikbaar op:      (073) 822 76 93      (073) 822 76 93

(073) 822 76 93      (073) 822 76 93

Sansoft werkt nauw samen met Stellar Data Recovery te Utrecht en is daarom ook Erkend Recovery Service Partner.

erkend Partner van Stellar Data Recovery!

Wat kunnen wij voor je doen?

 • U helpen met het stellen van een juiste pre-diagnose
  Soms ligt een probleem niet bij de datadrager (harde schijf, SSD, microchip) maar heeft het een andere oorzaak. Soms kan met speciale non-intrusive data recovery software uw verloren data teruggevonden worden.
 • U helpen met het nemen van de juiste beslissing
  Wel of niet data recovery laten uitvoeren? Prijsindicatie, andere opties, etc.
 • Als data recovery service nodig is u hierin adviseren en u helpen met het proces
  opsturen van uw datadrager naar het laboratorium, contact houden met de technici van Stellar, overleg voeren indien nodig, beoordelen van de recovery, etc.
 • U na de recovery helpen met het terugzetten van uw data en met het eventueel herinstalleren van uw apparatuur
  de teruggehaalde data staat op een nieuwe datadrager. De data wilt u teruggeplaatst hebben in uw oude apparatuur of in bij de partner nieuw aangeschafte apparatuur.
 • U goed adviseren op het gebied van een back-up plan
  een goed back-up plan voorkomt het verlies van data in de toekomst. Er zijn vele mogelijkheden. Wij kunnen u daarin goed adviseren.

Sansoft zal nooit uw harde schijf open maken, het fabriekszegel verbreken of andere handelingen verrichten die schade aan uw datadrager of verder dataverlies kunnen veroorzaken.

Wat kan Stellar voor u doen?

Heeft u data verloren door…

 • Het verwijderen van bestanden
 • Een computervirus
 • Een corrupt bestandssysteem
 • Een stroom onderbreking
 • Een vergeten wachtwoord of data encryptie
 • Fdisk problemen, abusievelijk formatteren
 • Partities verwijderd of ontoegankelijk
 • Brand- of waterschade
 • Kortsluiting of mechanische problemen?

Meld dan via onderstaande formulier uw recovery aan:

Alleen bij Stellar: 95% kans op volledige data recovery
Stellar staat bekend om zijn extreem hoge succespercentage. In maar liefst 95% van de gevallen kunnen zij zorgen voor een volledige datarecovery. Daarin is Stellar absoluut ongeëvenaard. Bovendien garanderen ze een veilige én razendsnelle uitvoering van uw data recovery. In dit soort situaties is alleen het beste goed genoeg. Verder krijgt u bij Stellar een datagarantie. Geen recovery? Dan betaalt u niets.

Data recovery van alle opslagmedia
Stellar verzorgt data recovery voor alle opslagmedia: of het nu gaat om datarecovery van de eenvoudige harde schijf van een desktop of laptop, Solid State Disks (SSD), USB-media of van een complexe storage server, RAID systeem, enterprise storage box NAS of SAN met welke RAID-configuratie dan ook. Stellar herstelt gegevens die door andere bedrijven al als verloren worden beschouwd.

Op de website www.stellar.nl vind je alle informatie met betrekking tot data recovery. Ze zijn telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 030-7600 700 en per mail te bereiken via info@stellar.nl.

Privacy Policy

Sansoft Computers, gevestigd aan Plein 9, 5251 AS Vlijmen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Sansoft Computers
Plein 9
5251 AS Vlijmen

Persoonsgegevens die wij verwerken
Sansoft Computers verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sansoftcomputers.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Sansoft Computers verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Sansoft Computers analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Sansoft Computers neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sansoft Computers) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Sansoft Computers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens
  • > 7 dagen > Indien bij het maken en terugzetten van een back-up er toch nog gegevens gemist zijn, zodat deze binnen 7 dagen nog te benaderen zijn
 • Personalia
  • > Tot klant zelf aangeeft verwijderd te willen worden uit het systeem
  • > Bij vervolgbezoeken hoeft Sansoft niet weer opnieuw de personalia in te geven in het systeem
 • Adres
  • > Tot klant zelf aangeeft verwijderd te willen worden uit het systeem
  • > Bij vervolgbezoeken hoeft Sansoft niet steeds opnieuw de adresgegevens in te geven in het systeem
Delen van persoonsgegevens met derden
Sansoft Computers verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Sansoft Computers gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Sansoft Computers gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sansoft Computers en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sansoftcomputers.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Sansoft Computers wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Sansoft Computers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@sansoftcomputers.nl.